Uwaga!!! Udzielamy odpisu we wpłatach na PFRON ! Obecnie jego wysokość to 60%  Uwaga!!! Udzielamy odpisu we wpłatach na PFRON ! Obecnie jego wysokość to 60% Uwaga!!! Udzielamy odpisu we wpłatach na PFRON ! Obecnie jego wysokość to 60%  Uwaga!!! Udzielamy odpisu we wpłatach na PFRON ! Obecnie jego wysokość to 60%  Uwaga!!! Udzielamy odpisu we wpłatach na PFRON !

Psychologia

 

 

 

Pracownia dysponuje dwoma klimatyzowanymi pomieszczeniami wyposażonymi w nową aparaturę firmy Psychotronics oraz testy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Główne atuty pracowni można ująć w kilku słowach:

BEZ STRESU

przyjazna atmosfera przekłada się na niski poziom stresu podczas badania

RZETELNOŚĆ
Dokładność pomiarów dzięki aparaturze spełniającej wszystkie wymogi zawarte zarówno w obowiązującym rozporządzeniu, jak i w wymaganiach metodologicznych prowadzenia badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu

 

KOMPLEKSOWOŚĆ
w trosce o Państwa wygodę zapewniamy w jednym miejscu (w jeden dzień) możliwość wykonania nie tylko badań psychotechnicznych, ale również wszystkie badania lekarskie z zakresu medycyny pracy.

 
Naszymi pracownikami są mgr psychologii Agnieszka Roszyk oraz mgr psychologii Rafał Matczyński - absolwenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uprawnienia do prowadzenia badań psychologicznych kierowców zawodowych zdobyli kończąc z wynikiem "bardzo dobry" studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. W ewidencji psychologów transportu prowadzonej przez marszałka województwa wielkopolskiego wpisani są odpowiednio pod numerami 296/P oraz 297/P .  

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą psychotestów

 Oferta badań psychotechnicznych skierowana jest do czterech grup klientów:

 

Kierowcy zwodowi  Kierowcy skierowani na badania przez Wydział Komunikacji, Starostę lub policję Osoby pracujące na stanowiskach wymagających pełnej sprawności psychoruchowej  Osoby posiadające prawo jazdy, u których istnieje podejrzenie występowania przeciwwskazań psychologicznych do prowadzenia auta 
 • Osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kat. C, D (+E) lub do kierowania tramwajem.
 • Sprawcy wypadku, w wyniku którego poszkodowany poniósł śmierć lub doznał ciężkich obrażeń ciała.
 • Osoby używające samochodu służbowego (kat. B) w pracy
 
 • Osoby, które wzbudzają Twoje obawy związane z radzeniem sobie "za kółkiem"
 • Osoby przedłużające ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kat. C, D (+E) lub do kierowania tramwajem.
 • Kierowcy prowadzący pojazd w stanie nietrzeźwości
 • Operatorzy wózków widłowych
 • Osoby ubiegające się o kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,Osoby ubiegające się o kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.
 • Kierowcy, którzy stracili prawo jazdy za punkty karne.
 • Operatorzy sprzętu ciężkiego (koparek, ładowarek, dźwigów itd.)
 • Osoby ubiegające się o kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne.
 • Operatorzy suwnic
 • Kandydaci na instruktora nauki jazdy.
 • Operatorzy maszyn w ruchu
 • Kandydaci na egzaminatora nauki jazdy.
 • Osoby wykonujące pracę na wysokości
 • Kierowcy taxi.
 • Osoby pracujące na stanowiskach górniczych

 

Badanie składa się z trzech części:
I - krótki wywiad,
II - część testowa (pisemna),
III - część wykonywana na aparaturze psychologicznej.

W zależności od klienta i celu badania psycholog bada różne funkcje psychologiczne. Podczas części testowej psycholog dobiera testy umożliwiające określenie:
-spostrzegawczości,
-zdolności logicznego myślenia,
-zdolności koncentracji, przerzutności oraz podzielności uwagi,
-osobowości,
-sposobu radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

Zadania wykonywane na aparaturze psychologicznej umożliwiają określenie:
-szybkości reakcji na bodźce,
-koordynacji wzrokowo-ruchowej,
-zdolności widzenia przestrzennego,
-widzenia o zmroku oraz wrażliwości na olśnienie (oślepienie).

3.1 Jak długo trwa badanie psychologiczne?
Czas badania psychologicznego zależy przede wszystkim od dwóch czynników: od rodzaju badania oraz od tempa pracy osoby badanej. Przeciętnie badanie trwa:
-od 30 do 60 minut - dla osób pracujących na stanowiskach wymagających pełnej sprawności psychoruchowej,
-od 60 do 120 minut - dla kierowców zawodowych.

3.2 O czym należy pamiętać przystępując do badania?
-by być wypoczętym,
-by w ciągu ostatnich 48 godzin nie spożywać alkoholu w jakiejkolwiek postaci,
-by być zdrowym (ogólnie dobre samopoczucie).

3.3 Co należy zabrać ze sobą na badanie?
-skierowanie na badania psychologiczne (jeśli zostało wydane),
-dokument tożsamości,
-posiadane prawo jazdy,
-soczewki lub okulary, w przypadku gdy badany ich używa.